GH Group | Arnica.bg | Videoarnica | Sexsale.bg | Onboxmedia.com | Oreshak.bg | Parti-artikuli.com | Joydrops.bg
Регистрация на фирми | Търговски-регистър.ком

Търговски-регистър.ком

Targovski-registar.com – регистрация на фирми, еоод, оод и ет от Счетоводна къща Арника

Регистрация на фирми

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма в 7 стъпки:

  • Копие от личната карта на собственика (при регистрация на ЕООД) или копия от личните карти на съдружниците (при регистрация на ООД)
  • Уточняване на предмет на дейност, адрес, дялове на съдружниците, управител/и и управление
  • Запазване на име на фирмата
  • Попълнените документи от нас се носят за подпис при нотариус
  • Внася се уставния капитал в банка – минимум 2 лева* – взима се удостоверение
  • В срок от 15 работни дни получавате ЕИК номер, печат и актуално състояние и може да изтеглите парите си.
  • Това е…имате фирма !

Разходи за Вас:

- Запазване на име – 50 лева
- Държавна такса за вписване – 160 лева
- Актуално състояние – 10 лева
- Банкови такси – 10 лева
- Печат с автоматична машинка R30 – 25 лева с ДДС
- Печат /обикновен без тампон/ – 12 лева с ДДС
- Хонорар на адвокат – 200 лева